راه های درخواست نمونه گیری در منزل

جهت نمونه گیری در منرل می توانید از یکی از دو روش ذیل اقدام فرمائید :


1- تماس با شماره های آزمایشگاه و هماهنگی با بخش پذیرش : در این روش نیاز به ارسال تصویر نسخه نیست و توضیحات به مسئول همانگی در پذیرش ارائه خواهد شد پذیرش نسخه در منزل انجام شده و پس از نمونه گیری ، انجام و تائید جواب آزمایشات امکان دریافت جواب به صورت آنلاین فراهم خواهد بود.

2- ارسال درخواست آنلاین از طریق فرم مخصوص : در این روش نیاز به ارسال تصویر نسخه می باشد پذیرش نسخه در آزمایشگاه انجام شده و پس از نمونه گیری ، انجام و تائید جواب آزمایشات امکان دریافت جواب به صورت آنلاین فراهم خواهد بود.

  • درصورت تمایل بیمار جواب به صورت کتبی درب منزل ارسال خواهد شد.